icon

Družina

Školní družina tvoří základní článek zajištění výchovy mimo vyučování. Má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Plní funkci výchovně vzdělávací a částečně funkci sociální.

Ve školním roce 2023/2024 je otevřeno 5 oddělení školní družiny.
Mimo prostor školní družiny mohou žáci využívat tělocvičnu, zrekonstruované dětské hřiště (níže na fotkách), dopravní hřiště, nedaleký park a přilehlá sportoviště města.
Školní družinu navštěvují žáci 1. stupně.


Provoz školní družiny:

06:15 – 08:00,   11:30 – 17:00

Telefon:

+420 572 552 944,
+420 776 797 158

E-mail:

ohnoutkova@zsuhsportovni.cz

Personální obsazení:

Ohnoutková Dagmar – vedoucí vychovatelka

Bieliková Monika, Bc. – vychovatelka

Habartová Ivana – vychovatelka

Jagošová Eva, Bc. – vychovatelka

Matoušková Miroslava – vychovatelka