icon

Družina

Školní družina tvoří základní článek zajištění výchovy mimo vyučování. Má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Plní funkci výchovně vzdělávací a částečně funkci sociální.

Ve školním roce 2023/2024 je otevřeno 5 oddělení školní družiny.
Mimo prostor školní družiny mohou žáci využívat tělocvičnu, zrekonstruované dětské hřiště (níže na fotkách), dopravní hřiště, nedaleký park a přilehlá sportoviště města.
Školní družinu navštěvují žáci 1. stupně.


Provoz školní družiny:

06:15 – 08:00,   11:30 – 17:00

Telefon:

+420 572 552 944,
+420 776 797 158

E-mail:

ohnoutkova@zsuhsportovni.cz

Personální obsazení:

Ohnoutková Dagmar – vedoucí vychovatelka

Bieliková Monika, Bc. – vychovatelka

Habartová Ivana – vychovatelka

Jagošová Eva, Bc. – vychovatelka

Matoušková Miroslava – vychovatelka


Podzim
8. listopadu 2023

Podzim

Loutkové divadlo
8. listopadu 2023

Loutkové divadlo

Koloběžky
6. října 2023

Koloběžky

DEN DĚTÍ
9. června 2023

DEN DĚTÍ

Den matek
6. června 2023

Den matek

Dopravní soutěž
10. května 2023

Dopravní soutěž