icon

Poskytnutí dotace na chod DH v roce 2016 od Zlínského kraje

Pro rok 2016 získala škola na chod dopravního hřiště při ZŠ UH Sportovní neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 20 000 Kč.

Tyto finanční prostředky mohou být využity jako max. 50% celkových způsobilých výdajů na následující aktivity: zajištění a realizace dopravní výchovy dětí, náklady spojené s provozem, opravami, údržbou a vybavením DH.

Podrobné podmínky pro čerpání peněz jsou obsaženy ve Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 24.06.2016.