icon

Doučování žáků

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ POKRAČUJE

V rámci Národního plánu obnovy byly škole poskytnuty prostředky pro realizaci individuálního a skupinového doučování žáků, které vede k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid – 19.

Finančním zdrojem pro realizaci tohoto projektu jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Doučování v ZŠ UH Sportovní probíhá kontinuálně od 01.09.2021. Všechny peněžní prostředky v rámci dotace na doučování byly ve škole využity.