icon

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Škola realizovala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblasti podpory 1.1 OP VK Zvyšování kvality ve vzdělávání, projekt „Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyty pro žáky“. Celková hodnota projektu byla 415 290,- Kč.

Projekt se realizoval v době od 01.07.2015 do 31.12.2015.