icon

Šablony III

Šablony pro MŠ a ZŠ III

Škole byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „Podpora žákům a rozvoj kompetencí pedagogů“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020573“.

Tento projekt je spolufinancován EU. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Dotace na projekt může škola čerpat ve výši 1 165 918 Kč. Datum zahájení fyzické realizace: 01.09.2021, datum ukončení fyzické realizace: 31.05.2022. - Celková doba realizace projektu je tedy 21 měsíců.

V rámci nabídky projektu škola využívá tyto šablony z části II. Aktivity pro základní školy:

  • 3.II/3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ
  • 3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ
  • 3.II/9b Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
  • 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
  • 3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • 3.II/12 Projektový den ve výuce