icon

Poskytnutí dotace na „Kurz sebeobrany“ v roce 2023 od Zlínského kraje

V roce 2023 získala ZŠ UH Sportovní neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 33 000 Kč na realizaci projektu „Kurz sebeobrany pro žáky 9. ročníku ZŠ Sportovní“.

Tyto finanční prostředky mohou být využity jako maximálně 68,54 % celkových způsobilých výdajů. Dotace je poskytována na základě Programu MaS06-23 Podpora sebeobrany žáků na základních školách. Projekt je evidován pod registračním číslem žádosti o poskytnutí dotace MaS06-23/023.

Podrobné podmínky pro čerpání peněz jsou obsaženy ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2943/2023/ŠK.