icon

Pořádání Olympiády v Čj

ZŠ UH Sportovní je tradičně každým rokem stanovena jako pořadatel okresního kola Olympiády v českém jazyce kategorie ZŠ. „Realizace soutěže byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ - na tuto činnost škola získává dotaci z MŠMT na základě dotačního programu MŠMT „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v daném roce“, a to prostřednictvím Rozpočtu Zlínského kraje.